Vill du förbättra miljön i Eskilstuna? Sök bidrag senast 1 maj

bidragFöreningar och enskilda personer kan söka bidrag ur Georg Noréus Samfond för miljövård för att förebygga miljöstörningar i natur och tätort. Ansök senast 1 maj.

Föreningar och enskilda personer kan söka bidrag ur Georg Noréus samfond för Miljövård. Det gäller dig/er som vill arbeta med att förebygga miljöstörningar i natur och tätort. Fonden delar ut cirka 30 000 kronor. Skicka in din ansökan via mejl eller brev och bifoga uppgifter om:

  • Sökandens namn, adress och telefon.
  • Vilket arbete som avses och beräknad kostnad
  • Önskemål om anslagets storlek
  • När och hur ni/du kommer att redovisa hur eventuella pengar har använts.

Mejla din ansökan till miljokontoret@eskilstuna.se eller skicka in din ansökan till miljökontoret/Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna. 1 maj är sista ansökningsdagen.

Källa: eskilstuna.se