Radiolyssnandet i Sverige 2016

RadiolyssnandetEnligt en årsrapport från Kantar Sifos PPM-panel för 2016 lyssnar varje person på radio i genomsnitt 107 minuter per dag. 57 minuter av dessa 107 sker i hemmet och resterande 50 sker vid bilfärd, på arbetet, i skolan etc. Under måndag-fredag ligger radiolyssnandet i snitt på 113 min/dag för att sedan sjunka till 90-97 min/dag under helgen. De främsta orsakerna till lyssnarnedgången under helgen är dels att de flesta är lediga, men också att pendlingen med bl.a bil minskar.

Kantar Sifo levererar från och med 2013 de officiella nationella lyssnartalen för radio. På uppdrag av Sveriges Radio, MTG Radio och Bauer Media så mäts radio tekniskt via en så kallade Portable People Meter (PPM), en liten mobil mätare som fångar upp radioljud. Syftet med undersökningen är att förse radioaktörerna med en lyssnarundersökning som under årets samtliga 365 dagar kartlägger radiolyssnandet i detalj minut för minut. Lyssningen registreras oavsett om den sker via FM eller webb/app.

Kanalerna där mätningen genomförs är de tre rikstäckande kanalerna P1, P2 och P3. Dessutom redovisas de 25 lokala P4-kanalerna som P4 totalt. Till detta tillkommer ett fåtal lokala samt webbunika kanaler.

Läs mer

Radiolyssnandet i Sverige 2016 – årsrapport från Kantar Sifos PPM-panel