Våra uppkopplade liv

Våra uppkopplade livConnected Life – världens största studie om våra uppkopplade liv, är Kantar TNS omfattande undersökning som täcker hela 57 länder och 91 % av den globala onlinepopulationen.

Norden är bland de mest uppkopplade områdena i hela världen och Sverige är störst! Hela 94 % av svenskarna mellan 16-65 år är online minst varje vecka. Sverige har också blivit allt mer mobilcentriskt, dvs vi använder flera enheter för att koppla upp oss (i snitt 3,2 enheter), dels att 58 % av tiden online kommer från en mobil enhet. Något som också verkar vara ungefär lika i alla åldersgrupper. Detta år är det också fler som äger en smartphone (94 %) än en pc/laptop (91 %).

Globalt och i Sverige fortsätter användningen av sociala medier att växa, men i Sverige tar de bara en mindre del av vår totala onlinetid. Inte oväntat är Facebook störst med en besöksandel på 72 % av oss svenskar varje vecka, en ökning med 3 % sen i fjol, samtidigt som det är Instagram som växer mest, +8 %, och används varje vecka eller oftare av 41 % av oss.

Trots att användningen av sociala medier ökar spenderar vi en förhållandevis liten tid av vår onlinetid på det, knappt en tredjedel (30 %.) Av alla 57 länder i studien är det bara Japan och Sydkorea som lägger relativt sett mindre tid än oss på Facebook och de övriga. En förklaring till detta skulle kunna vara att Sverige ligger i framkant när det gäller att utnyttja nätet, till skillnad från andra länder där sociala medier kanske utgör den största delen av onlineutbudet.