Varning från MRF om erbjudande till förlängd fordonsgaranti

bilUnder den senaste tiden har MRF (Motormännens riksförbund) kontaktats av medlemmar som vittnat att de fått ett erbjudande om att kunna förlänga fordonsgarantin. Enligt MRF kan erbjudandet närmast liknas med en försäkring, och har ingenting med någon garanti att göra. Vad MRF vet så finns det ingen som helst koppling till en fordonsgaranti. vilket erbjudande företag uppger. Vidare står i erbjudandet att bilägarna står helt utan skydd om de inte tecknar denna nya fordonsgaranti, och att de själva får stå för alla fabriksfel och maskinskador.

De flesta har inget behov av någon sådan ”försäkring” eftersom den maskinskadeförsäkring som de redan har fortfarande gäller. Normalt gäller en maskinskadeförsäkring tills fordonet är 8-10 år, alternativt har körts högst 10-12.000 mil. Risken i detta fall är även att fordonsägaren hamnar mellan stolarna och inte kan erhålla någon ersättning alls. Maskinskadeförsäkringen undantar normalt skador som annan åtagit sig att ersätta, och den förlängda fordonsgarantin ersätter inte skador som omfattas av maskinskadeförsäkringen. Detta är ett förvirrande och oseriöst erbjudande.

Källa: motormannens.se

Läs mer om MRF:s varning på nedan länk:

https://www.motormannen.se/nyheter/nyheter-2017/motormannen-varnar-for-erbjudande-om-forlangd-fordonsgaranti/