Sverige går tjock i en ”fett” dålig trend

Ohälsa

51 procent av den svenska befolkningen mellan åldrar 16–84 år är feta eller överviktiga. Allt enligt Folkhälsomyndighetens årsrapport för 2016. Den statistiska analysen visar en trend på ökning av både fetma och övervikt under det senaste decenniet. Rapporten konstaterar även att fetman ökar mer än övervikten. Det betyder att en mindre andel av svenskarna klassas för normalvikt, d.v.s. har ett BMI som understiger 25.

Vidare visar rapporten att i åldersgrupper 45-64 år, och 65-84 år är det 61 procent som har fetma eller övervikt. Jämfört med den lägsta åldersgruppen 16-29 år där det ”endast” är 29 procent. Det finns även en könsrelaterad skillnad. 61 procent av männen har fetma eller övervikt. jämfört med 58 procent av kvinnorna. Rapporten visar även tecken på att den psykiska ohälsan ökar bland befolkningen.

Förmodligen ingen överraskning för de flesta. Mest i farozonen ligger unga och människor med endast förgymnasial utbildning. Dock är folkhälsan i Sverige god sett ur ett globalt perspektiv. Dödligheten i hjärt/kärlsjukdom och i de 4 vanligast förekommande cancerformerna minskar, undantaget lungcancer för kvinnor. Rapporten visar att andelen svenskar som riskkonsumerar alkohol minskar, och det gäller även de som röker tobak dagligen.Generaldirektören för Folkhälsomyndigheten skriver i ett pressmeddelande:

”En god och jämlik hälsa är en grundförutsättning för samhällets utveckling. Vår rapport visar att det behövs fortsatt kraftfulla satsningar på folkhälsan i Sverige, och arbetet måste bli en viktig del i all samhällsplanering”.

Källa: svt.se

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rapport på nedan länk:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/Folkhalsan-i-Sverige-2016/