Förslag: Förbjud all mobilanvändning under körning

mobilanvändning under körningTransportstyrelsen vill att all handhållen mobilanvändning under körning ska förbjudas. I dag tar infrastrukturminister Anna Johansson emot Transportstyrelsens rapport om förares användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning under färd med fordon.

Transportstyrelsen föreslår att dagens bestämmelse gällande mobilanvändande under körning ska kompletteras med formuleringen ”föraren får inte använda mobiltelefonen på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen”. Den bestämmelse som kom 2013 säger att man inte får hantera mobilen på ett sådant sätt att det inverkar menligt på körningen. Något som varit väldigt svårt för polisen att avgöra i alla lägen.

Studier visar att det är inte själva pratet i mobiler under körning som är den största risken, utan när människor ”pillar” med fingrarna på sina telefoner och släpper blicken från trafiken.