Det talas mer och mer om den cirkulära ekonomin

Jorden

EU, Världsekonomiskt forum, näringslivet… fler och fler ser den cirkulära ekonomin som en lösning som kan minska människans stora uttag av råvaror från Jorden. Sverige är de facto ett av länderna i världen med störst påverkan på naturen per person. Den senaste rapporten ”Living Planet Report”, som släpptes globalt den 27:e oktober förra året, visar att Sverige tillsammans med länder som USA, Kuwait och Australien gör det största ekologiska fotavtrycket på Jorden per capita.

Från att i rapporten från 2014 behöva ha tillgång till 3,7 jordklot om alla på jorden skulle ta efter svensk konsumtion, så motsvarar vårt fotavtryck nu 4,2 planeter. Detta håller givetvis inte i längden. Råvaruuttagen är helt enkelt på tok för stora.

Vad är då en cirkulär ekonomi? 

Grunderna i en cirkulär ekonomi är att vara aktsam om materialet (råvaran) och i första hand söka återanvända det. Om man inte själv kan det så kanske någon annan vill. Går inte det, så får materialet bli till ny råvara. Det är alltså inget som bara slängs vidare till förbränning. Det sorteras och återvinns.

Återvinna

Cirkulär ekonomi är inspirerat av naturens kretslopp. Det innebär att produkterna antingen är biologiskt nedbrytbara, eller att de återinförs i det tekniska kretsloppet. Därav uppmaningen: Återanvänd, minimera, återvinn! Avfall ska inte existera utan ses som en råvara. Produkterna ska designas så att de är lätta att återanvända eller att återvinna.

Vad krävs då för att omställa till en cirkulär ekonomi?

För att lyckas med att ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi kan en organisation eller ett företag göra följande:

  • Ta bort miljöfarliga ämnen.
  • Designa produkterna så att de materialmässigt går att ta isär i sina beståndsdelar.
  • Använda förnyelsebar energi till produktion och transporter.
  • Återföra tillbaka material via kretslopp för ny konsumtion.
  • Dela, hyra eller leasa produktionsmedel snarare än att äga dem själva, och på samma sätt hyraeller leasa ut produkterna till sina kunder snarare än att sälja dem. På så sätt säljer man “funktionen” snarare än produkten.

Källa: wwf.se, framtidsstigen.se

Läs mer om cirkulär ekonomi m.m. på nedan länk:

http://www.framtidsstigen.se/ar-cirkular-ekonomi-losningen/