Regeringen vill se att fler väljer cykeln som transportmedel

cykeln som transportmedel
Bild: Creative Commons

Regeringen vill gärna se att fler väljer cykeln som transportmedel. Därför är man villiga att satsa 75 miljoner kronor på att förbättra trafiksäkerheten för cyklister och ändra flera trafikregler. Cyklingen ska få en tydligare plats i transportsystemet. Det rapporterar Sveriges Radio med hänvisning till regeringens cykelrapport som presenterades i fredags.

Bland annat vill man tillåta cyklister att svänga till höger mot rött och cykla på 50-vägar även om det finns en cykelbana intill. Som tidigare rapporterats av bland annat Dagens Nyheter vill man också kunna skapa särskilda cykelgator där bilförare måste anpassa sin hastighet efter cyklisterna.

Cykling bidrar till en ökad folkhälsa samt minskad klimatpåverkan och bättre platsutnyttjande i städer. Så det finns många goda skäl till att underlätta för fler att välja cykeln, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) till SR.

Varför cyklandet minskat hos unga ska även utredas. Sedan 1995 har användandet minskat med en tredjedel. Samtidigt menar regeringen att nyanlända och andra utrikesfödda kan ha behov att lära sig att cykla. En del frivilligorganisationer och föreningar har haft cykelskolor för nyanlända, som varit både ett sätt att integreras i lokalsamhället och ett sätt att ta sig fram på ett bra sätt.

Källa: SR