Nya Cykelvägar

CykelvägarAtt cykla är billigt, miljövänligt och positivt för hälsan. Eskilstuna har små nivåskillnader och ett bra cykelvägnät. För att förbättra förutsättningarna att kunna cykla i Eskilstuna och Torshälla byggs det nya och rustas upp gamla cykelvägar.

Här byggs det till/om Gång- och cykel-vägar under 2017:

Albertina Nyström/Flackstavägen
BM-stråket etapp 3
Bynäsvägen – Anläggning av ny gång och cykelväg
Dalgången/Djursta -Cykelöverfart för att sammankoppla cykelleder
Mått Johanssonsväg – Anläggning av ny gång och cykelväg
Mälarvägen, Djursta – koppling över Mälarvägen
Slagsta-Brunnsta – Anläggning av ny gång och cykelväg
Sundbyholm – Anläggning av ny gång och cykelväg
Tegelbruksgatan – upprustning Östra sidan
Uttermarksgatan/Kjulavägen -Upphöjd gång och cykelväg
Vikingen – Gång och cykelväg
Vilsta industriområde
Årbygatan

För att det ska bli enklare och säkrare som cyklist byggs det också cykelpassager, cykelparkeringar, cykelgarage och förbättringar av cykelvägvisningen med mera. Nu finns cykelvägvisning som följer busstråkens skyltning.

Se vår tidigare artikel etunanytt.se/2017/05/01/regeringen-vill-se-att-fler-valjer-cykeln

Källa: eskilstuna.se