Gymnasiestudenter har mörk syn på framtida klimatet och miljön

BekymradGymnasiestudenter har i en studie som ställer sig frågan ”Miljökollaps eller hållbar framtid?” fått beskriva sin syn på framtiden. Den färdiga avhandlingen berättar tråkigt nog att att många unga har en mörk syn på framtidens klimat och miljö. 343 ungdomar har fått svara på aktuella frågor om hur de ser på framtiden. Det framgår att många tror på en miljökollaps snarare än en hållbar framtid.

Doktorand Kajsa Kramming som genomfört studien tycker att det är ännu mer dystert att just unga människor i dagens samhälle bär på sådana bilder av framtiden. Dessutom anser sig inte ungdomarna förmögna att förändra utvecklingen. Denna maktlöshet till trots hos de unga så är medvetenheten ändå stor om miljö- och klimatfrågorna. IsbjörnVidare så har de svårt att se hur skolan, politiker och näringslivet kan bidra till att skapa en hållbar framtid. Enligt Kajsa Kramming är det viktiga att ta med sig från studien att det finns ungdomar i 17-18-års ålder som på ett väldigt reellt sätt förväntar sig framtiden för sig själva, sina barn och barnbarn i en värld som kan komma kännetecknas av klimatkaos och miljökollaps.

Ungdomarna vill att det görs ”rätt saker” omedelbart för att mota det som annars ”komma skall” inom en snar framtid.

Källa: forskning.se

Läs mer om avhandlingen på nedan länk:

http://www.forskning.se/2017/04/19/ungdomar-forvantar-sig-en-miljokollaps/