Mattias Rossköld slutar i Eskilstuna kommun

Mattias Rossköld

Mattias Rossköld slutar som näringslivsdirektör i Eskilstuna kommun i augusti för att börja som samhällsbyggnadschef i Halmstad kommun.

Han har arbetat i Eskilstuna kommun i över fyra år, nu senast som näringslivsdirektör i drygt två år och han tar nu ett nytt steg i sin utveckling.

Mattias har agerat i en tid då samarbetet mellan näringslivet och kommunen har stärkts, bland annat genom Affärsplan Eskilstuna och ett antal stora etableringar.

– Jag är stolt över Mattias insatser i näringslivsarbetet. Mattias har bidragit till att få in fler eskilstunabor i jobb, stärka näringslivsklimatet och för att den kommunala organisationen agerar mer samordnat. Mattias har också tagit stort ansvar under en viktig period som vd för Munktell Science Park, säger kommundirektör Pär Eriksson.

– Jag är tacksam över den tid jag har haft här i Eskilstuna under en period där både organisationen och staden utvecklats. Nu flyttar jag och familjen närmare släkten som bor i Halmstad. Det nya uppdraget känns både engagerande och viktigt, säger Mattias Rossköld.

Rekryteringen startar omgående med inriktning att ha en ny näringslivsdirektör på plats så snart som möjligt under hösten.