200 000 svenskar drabbade av abonnemangsfällor

abonnemangsfällorI Sverige uppskattas mer än 200 000 konsumenter ha råkat ut för abonnemangsfällor under de senaste tre åren. Av de drabbade väljer nästan var tredje konsument att betala när företaget kräver dem på pengar, trots att de inte anser sig ha beställt något.

Det vanligaste är att de tackat ja till ett erbjudande på nätet eller i sociala medier som utmynnat i en abonnemangsfälla. Det visar en undersökning från Sifo Kantar som beställts av Konsument Europa och Konsumentverket. I de sex undersökta länderna Sverige, Norge, Finland, Nederländerna, Belgien och Österrike beräknas 3,5 miljoner konsumenter ha drabbats under perioden, vilket gör abonnemangsfällor till en mångmiljonindustri.

Abonnemangsfällor är erbjudanden om billiga produkter som leder till kostsamma prenumerationer för den som tackar ja. Vanligtvis behöver konsumenten betala med sitt bankkort för att ta del av erbjudandet.

Resultatet från undersökningen visar att svenskarna har låg kännedom om sina rättigheter när de drabbas av en abonnemangsfälla. Bland annat väljer nästan var tredje konsument att betala när företaget kräver dem på pengar. Trots att de inte anser sig ha beställt något. Undersökningen visar att den genomsnittliga kostnaden för en abonnemangsfälla för svenska konsumenter är 570 kronor.

Undersökningen visar också att enbart var fjärde svensk vet om att de kan vända sig till sin bank för att kräva tillbaka sina pengar genom kortreklamation och att enbart var tionde väljer att göra det när de råkar ut för en abonnemangsfälla.

– Fler konsumenter måste våga stå på sig när de får varor som de inte beställt eller lockas in i ett oönskat abonnemang. De ska våga bestrida och inte betala direkt. Resultatet visar att vi fortfarande har mycket att göra gällande information och få konsumenterna att ta till sig den, säger Konsument Europas chef Jolanda Girzl.

Om undersökningen

Undersökningen är utförd av Sifo Kantar i de sex länderna Sverige, Norge, Finland, Nederländerna, Belgien och Österrike som har rapporterat störst antal problem med abonnemangsfällor inom ECC-nätverket.

Ladda ner undersökningsresultaten från rapporten (engelska)

Om abonnemangsfällor