Den internationella mångfaldsdagen uppmärksammas den 22:a maj

lodjur

Den 22:a maj uppmärksammas den internationella måmgfaldsdagen med en mängd av aktiviteter runt om i världen. Denna internationella dag för världens alla arter vill uppmärksamma den utarmning som här och nu pågår av den biologiska mångfalden. Liksom de klimatförändringar som sker i allt snabbare takt, lika snabbt utarmas artrikedomen.

Att människans aktiviteter är en stor del av orsakerna till de ansträngda lägena är väl ingen nyhet för den pålästa. Då utarmandet av den biologiska mångfalden är en av de viktigaste frågorna i modern tid så förtjänar den mycket mer uppmärksamhet. Den internationella mångfaldsdagen den 22:a maj ska borga för den.

Sverige har i år väldigt många aktiviteter runt om i landet, som nu även FN har uppmärksammat.

Källa: wwf.se, natursidan.se

Läs mer om den internationella mångfaldsdagen, och om de aktiviteter som genomförs i Sverige dagen till ära på nedan länk.

http://www.natursidan.se