Pollenprognos 19-21 maj

Pollenprognos 19-21 maj
Pollenprognos 19-21 maj för Eskilstuna:

Björk: Måttliga halter
Ek: Låga halter
Bok: Låga halter
Sälg/vide: Låga halter

Prognos för perioden fredag 19 – söndag 21 maj.
Under perioden väntas måttliga halter björkpollen, samt låga till måttliga halter ekpollen. Låga halter pollen från bok samt sälg/viden kan förekomma.