Dags att återta köksträdgården

Grönsaker

Att återta köksträdgården som var vanlig förr i tiden är idén med projektet ”Co-Grow”. Genom en smart tjänst för trädgårdsdelning gör Co-Grow det möjligt för alla att hållbart odla mat hemma. Med fler köksträdgårdar ökar den biologiska mångfalden. Kretsloppen av näring blir tätare och resurserna för matproduktion används bättre. Co Grow är ett sätt att tänka om och hitta nya lösningar på odling när en stor del av alla växthusgaser kommer från matsystemet.

Aktuell trädgårdsdelning leder till att gemenskaper uppstår. Yngre och äldre generationer möts, och tilliten ökar mellan människor. Det hälsosamt att vara utomhus och greja i en köksträdgård. Att sedan skörda och äta sin hemmaodlade mat är klimatsmart, och gör gott både för kropp och själ. Co Grow startade våren 2016. Grundaren Rebecka Hagman var föräldraledig och promenerade med sin son bland villaträdgårdar och drömde om att få odla mat där själv.

Potatis

Några månader senare med hjälp av uppmärksamhet i media så matchade hon Co-Growers på den egna hemsidan. Under sommaren kom ett tiotal Co-Growers igång. När det sedan inkom över hundra intresseanmälningar förstod vi att idén var efterlängtad. Med hjälp av vinstpengar som projektet erhöll som ett 1:a pris i The Brewhouse Award i kategorin ”Bästa sociala innovation”, så kunde Co Grow skapa en grafisk profil och en professionell hemsida med kartfunktion.

De framtida planerna är att Co-Grow ska växa i hela landet. Projektet tror på att alla kan odla mat, och ska framöver starta upp verksamheter i syfte att inkludera så många som möjligt i matrörelsen. Co-Grow har tilldelats 300.000 kronor från Vinnova för att utveckla ett innovativt holistiskt matsystem.

Källa: co-grow.se