Grönland hotas av övergivet kärnavfall från det ”kalla kriget”

Grönland

Övergivet kärnavfall i form av 24 miljoner liter radioaktivt kylvatten från det ”kalla kriget” hotar Grönland. I klimatförändringarnas spår så håller kylvattnet på att tina upp, och hotar nu att förorena Grönlands hav och inlandsis. 1967 stängde det amerikanska flygvapnet ner Camp Century som var lokaliserat långt in på den grönländska inlandsisen. Den lilla atomreaktorn som under åtta år hade försett basen med nödvändig värme och el demonterades.

Stormakten tog dessvärre inte med sig avfallet hem. Det lämnades sonika kvar i permafrosten i nordvästra Grönland. Avfallet består av 9 200 ton avfall i fast form, 20 000 liter kemiskt avfall från bland annat bensin och diesel. Dessutom kvarlämnades 24 miljoner liter biologiskt avfall vars största del är kylvatten från kärnreaktorn. Man trodde 1967 att avfallet där inte skulle göra någon skada. Med andra ord var det en säker depot.

Det som i slutet av 1960 verkade vara en mycket säker ”evig frys” börjar i hög grad nu istället bli en tickande miljöbomb i ett redan sårbart grönländskt ekosystem. Enligt beräkningar från York University så ligger avfallet tämligen säkert i ytterligare 70 år, men den tidsramen inkluderar en hel del osäkerhet. Hittills så har klimatet på Grönland förändrats med en oroväckande hastighet, och det bådar för en fortsatt accelererande avsmältning med förmodligen oöverskådliga konsekvenser.
Källa: natgeo.se
Läs mer på nedan länk: