Stark utveckling för Eskilstunas företagsklimat

företagsklimatEskilstuna stärker sitt betyg med två enheter i årets undersökning om företagsklimat från Svenskt Näringsliv. Eskilstuna får betyget 3,4 på det sammanfattade omdömet och höjer sig inom 13 av 15 delområden. Störst ökning är det på frågorna om konkurrens från kommuns verksamheter, skolans attityder samt dialogen mellan företagen och kommunledningen.

– Näringslivspolitiken har varit en av våra mest prioriterade frågor sedan majoriteten bildades. Vi har behövt lyfta fram vår position och vi börjar nu se ringar på vattnet. De senaste åren har vi jobbat mycket med att få till bra relationer med näringslivet där företagare kan ha en direktdialog med oss politiker, säger Jimmy Jansson.

Affärsplan Eskilstuna har under året jobbats fram tillsammans med näringslivet och kommunen. Arbetet med Affärsplan kan vara en av faktorerna till att Eskilstuns företagsklimat stärks.

– Affärsplan Eskilstuna är tjänstemännens och näringslivets naturliga arena för att mötas. Nu när vi har en affärsplan på plats kan vi börja jobba mer strukturerat för att utveckla näringslivet i Eskilstuna. Att vi har lyckats få till en affärsplan är helt unikt i Sverige och det här arbetet kommer antagligen att ge mer positiv utveckling för näringslivet framåt, säger Mattias Rossköld, näringslivsdirektör.

I undersökningen får företagarna lista vilka frågor de anser att kommunen bör prioritera för ett ökat företagsklimat. De fem mest prioriterade områdena för företagarna i Eskilstuna är: förståelse för näringslivets behov, bostäder, lägre skatter och avgifter, snabbare handläggningstider samt dialogen mellan näringslivet och kommunen.

företagsklimat
Fråga: Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen?

 


Fakta om undersökningen:

Svenskt näringsliv gör årligen en enkätundersökning för att mäta företagsklimatet i Sveriges kommuner. Enkäten består av 15 delområden inom attityd, dialog/information, service till företagen och infrastruktur i staden.

Svenskt näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner har genomförts sedan slutet av 1990-talet. Totalt är det drygt 31 000 företag som svarat på enkäten i Sverige, 1028 i Södermanland. Enkätsvaren samt företagsrelaterad statistik ligger till grund för den ranking som Svenskt näringsliv släpper den 26 september.

Läs mer om urval och metod på www.foretagsklimat.se