Utökat område för parkeringsavgift och nya parkeringsregler på Norr i Eskilstuna

Från den 1 juni utökar kommunen området för parkeringsavgift norr om Munktellstaden. I det nya området gäller avgift för biljettområde B 1, vilket innebär en kostnad av fem kronor per timme eller 300 kronor per månad.

Utvecklingen av Munktellstaden ger fler besökare och mer trafik i området. I och med att stadsdelen växer behövs också regler och avgifter för parkering för att se till att vägar och utfarter blir framkomliga och att parkeringsplatser blir tillgängliga.

Det innebär att det på grund av begränsad gatubredd endast kan tillåtas parkering på vägens ena sida. På den motsatta sidan införs parkeringsförbud dygnet runt alla dagar. Syftet med införandet är att ordna trafiken genom att styra in boendeparkering på fastighetsmark, att fördela arbetsplatsparkering jämnare i området och även att få fler att välja hållbara resor.

parkeringsavgift
Karta över vilket område och vilka gator där nya avgifter gäller.

Läs mer på eskilstuna.se/parkering

Bil- och cykelparkeringar i området utökas på sikt
Redan efter sommaren är det byggstart för det nya parkeringsgaraget som kommer att förbättra parkeringsmöjligheterna för arenabesökare, även om det bästa alternativet är att resa hållbart. Det nya parkeringsgaraget placeras på nuvarande Munktellsparkeringen och en mindre ny parkering norr om arenan. Dessa båda anläggningar är främst till för att hantera vardagsbehovet för Munktellstaden.

I samband med att parkeringsgaraget byggs ska också fler cykelparkeringar skapas, vilka kan bli i form av cykelparkeringshus. Det nya parkeringsgaraget beräknas vara klart i slutet på 2018. Vid större evenemang måste besökare även parkera på andra platser.

För mer information om de nya parkeringsreglerna, kontakta: 
Kent Andersson, trafikingenjör, 016-710 72 92, kent.andersson5@eskilstuna.se
Anna Bergfors Fall, avdelningschef, 016-710 22 62, anna.fall29@eskilstuna.se

För frågor om nytt parkeringsgarage och cykelparkeringshus, kontakta:
Mats Hällnäs, stadsbyggnadsförvaltningen, utvecklingsenheten,  enhetschef,
016-710 11 78,  mats.hallnas@eskilstuna.se
Benny Larsson, kommunledningskontoret, byggsamordnare,
016-710 87 26