Betyder att gott om tid har vi mycket ont om

Klimat

Vad betyder Parisavtalet för världen och hur lyckas vi uppfylla det? Vad krävs? Att planeten har blivit 1 grad varmare p.g.a. människans aktiviteter har vid det här laget knappast gått någon förbi. Förmodligen har vi ytterligare en halv grad i närtid att addera, eftersom en stor del av uppvärmningen som pågår är undangömt i haven.

”Bättre sent än aldrig” vaknade världens ledare. Med undertecknat Parisavtal så förbinder sig världens länder att hålla global uppvärmning stången så långt under 2 grader som möjligt. Men med siktet inställt på på 1,5 grader. Konsekvenser av det varmare klimatet ser och känner vi redan i dag med decennier av successiva förändringar.

Isar som smälter. Höjda havsnivåer. Korallrev runt om i världen vars existens hotas. Extremare väder. Säsongsskiftningar, ”you name it”. Egentligen är inte 2 grader ett mål, utan en smärtgräns. Att vi där får stora utmaningar vet vi, men förhoppningsvis är de hanterbara.

Klimat

I en vetenskaplig studie i tidskriften Science har Parisavtalet betydelse för världen översatts med vad som krävs för att man ska lyckas i det man tillsammans beslutat.

1) Vi måste böja den globala utsläppskurvan av koldioxid från fossila energikällor senast 2020. Sedan ska kurvan rusa nedför i en minskning av utsläppen med 6–7 procent per år. Detta för att nå en fossilfri världsekonomi 2050–2060. Men detta räcker inte mina damer och herrar.

2) Samtidigt måste en omvandling av jordbruket ske. Detta från att vara världens enskilt största växthusgas-källa till att bli en av världens största växthusgas-sänkor. Men detta räcker inte heller.

3) Alla kvarvarande naturliga ekosystem måste skötas så att de fortsätter att ta upp och lagra koldioxid. Som om inte det vore nog så räcker inte ens detta heller.

4) Det måste även börjas investeras i och skalas upp teknologier för koldioxidavskiljning genom biomassa och från kraftverk.

Alla dessa initiala förändringar måste ske fort. Men även om vi skulle klara av allt detta så är chansen att lyckas hålla oss under smärtgränsen 2 grader inte 100 procent. Den är 66 procent. Kan vi lyckas med vad vi åtagit oss? Svaret är att lösningarna finns, och vi kan om vi vill.

Källa: di.se /Johan Rockström

Läs mer på nedan länk.

http://www.di.se/nyheter/johan-rockstrom-nu-har-aven-sverige-drabbats/