Var med och påverka den nya visionen för Eskilstuna år 2030

Eskilstuna år 2030
Hur vill du att ditt Eskilstuna ska vara år 2030?
Eskilstuna kommun arbetar tillsammans med representanter från bland annat näringsliv och föreningsliv för att ta fram en vision och målbild för Eskilstuna år 2030. Under sommaren finns möjlighet för alla intresserade att delta med egna tankar och idéer.

2007 fattade kommunfullmäktige i Eskilstuna beslut om visionen ”Den stolta fristaden”. Den tog sikte på år 2020. Nu, tio år senare, drar Eskilstuna kommun igång ett arbete för att se över visionen och ta fram en målbild för Eskilstuna år 2030. Resultatet kan bli en helt ny, en reviderad eller bibehållen vision, allt utifrån vad som kommer fram i arbetet.

– Visionen ska vara ett gemensamt mål och ge oss kraft, motivation och inspiration att tillsammans bygga det Eskilstuna vi vill ha i framtiden. Därför är det viktigt att det är Eskilstunabornas vision. Det är invånarna som ska bidra till vad Eskilstuna år 2030 ska vara, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet följs av kommunstyrelsens arbetsutskott men även av en styrgrupp med representanter från bland annat akademi, näringsliv, föreningsliv och entreprenörer, ett så kallat Advisory board.

– Vi vill ha en organisation som på olika sätt representerar Eskilstuna för att vi verkligen ska få in så många perspektiv som möjligt. Särskilt fokus kommer vi sätta på ungdomarna och att nå ut till så många olika delar av Eskilstuna som möjligt, säger Eva Norberg, kommunikationsdirektör och ansvarig för arbetet.

– Det är ett upplägg som verkligen bjuder in alla olika intressenter på ett engagerande sätt. Jag hoppas verkligen att alla Eskilstunabor tar chansen att påverka och sätta sin prägel på den stad vi alla bor och verkar i. Detta säger Susanne Karlsson, Global Brand Manager på Volvo Construction Equipment och en av medlemmarna i Advisory board.

Under våren har förberedande workshops genomförts med cirka 130 deltagare med olika bakgrund.

Nu går arbetet in i en ny fas och ända fram till och med september finns möjlighet för alla boende och verksamma i Eskilstuna att delta i arbetet.

– Nu kan alla bidra med sina tankar om hur Eskilstuna ska vara år 2030 genom en webbenkät som också kan besvaras vid ett besök på stadsbiblioteket, Eskilstuna och Torshälla direkt. Eller också någon av våra mötesplatser eller sommartorgen där det finns värdar som tar emot invånarnas tankar om ”Mitt Eskilstuna 2030”, säger Charlotte H Kindmark, projektledare för arbetet.

I augusti engageras 1 000 elever från gymnasieskolan att lära känna FN:s 17 globala hållbarhetsmål samtidigt som de bidrar till att måla upp bilden av sitt Eskilstuna 2030. Under september bjuds slutligen alla invånare in till mässan Eskilstuna inspirerar där de har sista chansen att bidra med sina tankar.

Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om den nya visionen 14 december 2017.

Så kan Eskilstunas invånare bidra:

På webben (senast 24 september):   www.mitteskilstuna.se
På plats (senast 24 september):
– Kontaktcentren Eskilstuna och Torshälla Direkt
– Stadsbiblioteket
– Mötesplats Fröet i Fröslunda
– Palatzet i Skiftinge
– Underhund i Nyfors.

Aktivitetsvärdar på torgen (12 juni – 18 augusti):
– Lagersberg
– Fröslunda
– Nyfors
– Årby
– Skiftinge

Streetfun!
Ung fritids bil som åker runt och finns på många olika platser i hela Eskilstuna under sommaren.

Mässan Eskilstuna inspirerar:
Lördag 23 september, Stiga Sports Arena