Projektet Ung Entreprenör startar 20 nya företag

Ung Entreprenör
I sommar kommer 32 unga entreprenörer starta 20 företag inom projektet Ung Entreprenör. De kommer få förverkliga sin affärsidé och prova på att driva sitt företag under sommaren.

Ung Entreprenör riktar sig till ungdomar mellan 16-25 år. Projektet går ut på att ungdomarna får prova på att driva en egen verksamhet under sommaren. Varje företag får ett startbidrag på 2 000 kr per person, en mentor, samt tips, råd och stöttning under hela projektet. De får även tillgång till de bankprodukter som företaget behöver.

Den 20 och 21 juni kommer de unga entreprenörerna att utbildas inom ekonomi, skatter, marknadsföring, försäljning och försäljningsmål samt genomföra grupparbeten kring affärsidéer.

– Genom projektet Ung Entreprenör vill vi inspirera ungdomar att ta klivet och förverkliga sin affärsidé. En annan viktigt del är att introducera dem till entreprenörskap. Vi vill stimulera deras kreativitet och nyfikenhet så att de vågar prova på att omsätta sina idéer i verkligheten även i framtiden. Detta säger Alexander Flygare som är ungdomsansvarig på Sörmlands Sparbank.

Projektet avslutas i september, då samtliga företag lämnar in en slutrapport innehållande resultatrapport och verksamhetsberättelse. Under en avslutningsmiddag delas det ut stipendier i kategorierna Bästa slutrapport, Bästa engagemang och Bästa UE-företag. Ungdomarna kan efter sommaren välja om de vill fortsätta driva företaget vidare eller om de vill avveckla sitt företag.


Ung Entreprenör är ett samverkansprojekt som drivs av Sörmlands Sparbank tillsammans med Södermanlands Nyheter, Katrineholms-Kuriren, Skatteverket samt Nyföretagarcentrum i Nyköping och Katrineholm.