Historiens första FN-konferens om haven inger hopp om framtiden

Hav

Efter historiens första FN-konferens om haven så konstateras att nu börjar det hårda arbetet. Utfiskning, försurning, föroreningar och döda havsbottnar. Världens hav är i kris och de är den nya klimatfrågan. Det positiva är att problemen äntligen tas på allvar, och det inger hopp om framtiden. Mer positivt är att det nu finns en stor energi som tidigare saknats för att jobba för hållbara hav. Politikerna har äntligen insett hur illa det är, säger en havsexpert på Världsnaturfonden WWF.

Ungefär 1.400 frivilliga åtaganden för haven inkom inför och under konferensen. Det handlar bland annat om att satsa stora summor pengar på att minska mängden plast som kommer ut i haven. Världsnaturfonden kommer noggrant att följa upp det hela. På bred front kommer man att arbeta intensivt i många länder med vad enskilda nationer, organisationer och företag har lovat att göra.

Den svenska regeringen kommer att få känna på trycket från oss, enligt WWF. Initiativtagare till konferensen var Fiji tillsammans med Sverige. Den svenska klimatministern Isabella Lövin har varit en av de drivande krafterna för FN-konferensen om haven.

WWF:s 7 havsuppmaningar till världen:

  • Skydda minst 30 procent av mangroveskogar, korallrev, sjögräsängar och alla nyckel-ekosystem. Stötta lokalsamhällen i detta.
  • Omgående minska koldioxidutsläppen för att reducera klimatrelaterade förändringar på korallrev, mangroveskog, Arktis och Antarktis.
  • Fasa ut skadliga fiskemetoder, som bottentrålning i sårbara områden, och se till att bifångst minskas kraftigt. Satsa på verklig hållbarhet i fisket, även i den småskaliga sektorn.
  • Anta en effektiv global överenskommelse att fasa ut skadliga fiskesubventioner.
  • Snabba på förhandlingarna om ett juridiskt bindande avtal om biologisk mångfald i utsjöhaven för att möjliggöra integrerad havsförvaltning över nationsgränserna.
  • Inför sunda principer och riktlinjer för offentliga och privata investeringar i den hållbara blå ekonomin.
  • Minska produktion och användning av plaster och mikroplaster, och använd återvinning och avfallshantering.

Källa wwf.se

Läs mer om FN:s konferens om haven på nedan länk:

http://www.wwf.se/press/aktuellt/1704582-efter-havsmotet-nu-borjar-det-harda-arbetet