Bodywood besöker Eskilstuna

Bodywood
Dansarna i Bodywood är Eliisa Erävalo, Ellen Söderhult, Andrea Svensson och Angela Wand
Under ett par veckors tid i augusti och september öppnas ett av Bodywoods mobila tempel i form av en guldcontainer på Fristadstorget i Eskilstuna, dit alla besökare är välkomna att ta del av den fiktiva rörelsens lekfulla riter och seder.

Scenkonst Sörmland vill med det interaktiva performanceverket Bodywood – skapat av Sandra Medina, Anna Efraimsson, Hanna Cecilia Lindqvist och ensemblen – kommentera individualismens normer, det mänskliga behovet av riter samt mötet mellan det sekulära och det religiösa.

Bodywood är en fiktiv rörelse, ett konstverk som prövar att vara en rörelse. Som många rörelser tar också Bodywood avstamp i en saga. Det här är sagan om Bodywood. Bodywoodrörelsen har inga gudar och tror överhuvudtaget inte på att dela upp världen i hierarkiska modeller.

Det kanske mest utmärkande med rörelsen är deras nära kontakt med naturen, och deras unika förmåga att kunna lyssna till hur växter kommunicerar med varandra. Genom lyssnandet har rörelsen samlat kunskap om omsorg, hållbarhet och hur allt hänger samman. Bodywood tror inte på statiska förhållningssätt, därför är deras seder och riter alltid lekfulla och i växtprocess.

– Vi fortsätter i det här projektet vårt arbete med att nå Sörmlands invånare med dans i olika former. Tanken är att flytta dansen från de traditionella scenerna till platser och sammanhang där människor finns till vardags och att göra danskonst till ett återkommande inslag i det offentliga rummet, säger Annette Taranto-Åberg, dansproducent på Scenkonst Sörmland.

– Bodywood är en mötesplats, en plats i platsen på Fristadstorget i Eskilstuna där saker och skeenden kan få ha en annan logik. Bodywood premierar reflektion, omsorg och samvaro för samvarons skull. Här kommer fyra dansare att bjuda in till olika aktiviteter och riter i form av uppträdanden, kontemplationer, fika, växtspa och mera, säger Sandra Medina, Anna Efraimsson och Hanna Cecilia Lindqvist, grundarna av verket Bodywood.

Tid och plats

Bodywoods gyllene tempel landar på Fristadstorget i Eskilstuna mellan den 21 augusti och 2 september i år. Templet har öppet mellan kl 12-16 varje dag, där fyra dansare på ett lekfullt sätt inbjuder besökare att bevittna eller delta i Bodywoodrörelsens aktiviteter. Vid varje dags öppnande kommer besökarna att kunna titta på en lunch-rit. Övrig tid är alla välkomna att fika, prata och prova andra små riter.

Bodywood-mässa

Varje Bodywoodbesök i en stad avslutas med fest – en Bodywood-mässa i form av sång och dansshow som sker på Fristadstorget i Eskilstuna den 2 september kl 19.00. Besökarna inbjuds att ta med en växt som behöver lite mer omvårdnad samt komma i sina glittrigaste träningskläder. På plats blir det bland annat Friskis och svettisinspirerad stödgympa, hårdrockskoreografi och chans att sjunga med i en kärlekssång till plantorna.

Mer information om verket Bodywood, templets öppettider, tillhörande aktiviteter, om medverkande och upphovspersonerna bakom presenteras i augusti på www.scenkonstsormland.se