Fler elever än någonsin antas till gymnasieskolan

gymnasieskolan

Antagningen till gymnasievalet är nu klar. I stort sett är alla platser på de nationella programmen fyllda och det finns endast enstaka platser på några program. Det visar att fler elever än någonsin antas till gymnasieskolan.

I dagarna kan alla som sökt till gymnasieskolan gå in på kommunens e-tjänster för att se sitt antagningsbesked. De som fått reservbesked kan komma att antas i augusti då reservantagningarna görs idag den 3/8, samt den 9/8 och den 15/8.

”Det är viktigt att de med reservplats går in på Dexter med sitt lösenord och tittar hur de ligger till och eventuellt bekräftar sin erbjudna plats” säger gymnasiechef Karin Holmberg Lundin.

Största ökning av antagna har samhällsvetenskasprogrammet hos Rekarnegymnasiet, S:t Eskils gymnasium och Grillska gymnasiet. Men även teknikprogrammet på Rinmangymnasiet, Grillska gymnasiet och NTI ökar.

”Ett program som också har en tydlig ökning är estetiska programmet, vilket är glädjande för Eskilstuna som kulturstad”, säger gymnasiechef Karin Holmberg Lundin.

De högsta meritvärdena har det engelskspråkiga naturvetenskapsprogrammet på S:t Eskils gymnasium.

Bygg- och anläggningsprogrammet på Rekarnegymnasiet tillsammans med Kunskapscompaniet är det yrkesprogram som har flest antagna, tätt följt av Fordon- och transportprogrammet.

”Intresset för naturvetenskap och teknik är fortsatt starkt i Eskilstuna med höga intagningspoäng. Vi ser även ett ökat intresse av att läsa internationella program, såsom IB men även samhällsvetenskap, ekonomi och naturvetenskap på engelska.”