Sörmlänningar mer sjuka än riket i övrigt

Sörmlänningar mer sjuka
Foto: AleWi
Färska siffror från Försäkringskassan visar att antalet utbetalda sjukdagar i Sörmland i juni var fler i år i jämförelse med i fjol, skriver SVT Sörmland. Det är den näst högsta ökningen i landet procentuellt sätt.

Medan antalet sjukdagar minskar i övriga landet är det tvärtom i Sörmland. Här är sörmlänningar mer sjuka än riket i övrigt. Det visar sig i en ökning på 2,9 % fler sjukskrivningar i juni, jämfört med samma period förra året.

Sjukpenningtalet för kvinnor i Sörmland är 14,1 dagar jämfört med männens 7,7 dagar. Det är en ökning för kvinnorna med 2,3 dagar sedan juni 2014 och med 1 dag för männen.

Regeringens mål till 2020
I december år 2020 ska antalet sjukdagar vara nere på 9,0 dagar enligt regeringens mål. Den siffran för Sörmland ligger just nu på 12,2 dagar, vilket är den fjärde högsta i landet. Västernorrlands län toppar den listan med 14,3 dagar sjukdagar.