Lista kyrka öppen igen

Lista kyrka

– Nu kan vi äntligen öppna Lista kyrka igen. Det är en utmaning att underhålla medeltida kyrkor, säger Ann-Cathrin Rothlind, ledamot i Västra Rekarne församlings kyrkoråd. Hon vet vad hon pratar om, församlingen har tre medeltida kyrkor: Gillberga, Lista och Västermo kyrka. 2014 blev renoveringen av Västermo kyrka klar. Lista kyrka är nästan klar, medan Öja kyrka står för tur. Gillberga kyrka har klarat sig bra och behöver bara mindre åtgärder.

Det är inte ovanligt att det byggs upp ett underhållsunderskott i äldre kyrkor, särskilt i mindre församlingar med begränsade resurser. Under hösten 2016 blev det klart att Eskilstuna församling och Västra Rekarne församling skulle gå samman i ett pastorat från 1 januari 2018. Då beslutade Eskilstuna församlings kyrkoråd att erbjuda expertis som kunde granska och åtgärda problem med eftersatt underhåll, både i Lista och i andra kyrkor i Västra Rekarne vid behov. Renoveringen av Västermo kyrka har dock Västra Rekarne församling bekostat merparten av själv. Länsstyrelsen har bidragit med kyrkoantikvarisk ersättning.

Det var efter att besökande och medarbetare i Lista kyrka sade ifrån om en obehaglig lukt i fjol sommar att det uppstod misstanke om fuktskador och eventuell mögel. Kyrkorådet stängde då kyrkan för att undvika hälsorisker. Sedan började konservatorer det omständliga arbetet med att rengöra kyrkan. I höst kommer de tillbaka för att rengöra färgen på väggarna invändigt. Det blir ett stort jobb som kommer att kräva ställningar. Kyrkan kommer då att stängas igen under en period.

Till hösten börjar också arbetet med att renovera tornet i Öja kyrka, ett arbete som beräknas vara färdigt i november. Plåttaket ska ersättas med koppartak, ytor ska målas och trädetaljer ska bytas ut. Man ska också se över värme- och avfuktningssystem.

Enligt Kyrkoherde i Eskilstuna församling och även vikarierande kyrkoherde i Västra Rekarne, Johan Hedlund, är det dyrt att renovera medeltida kyrkor. Bara renoveringen av Västermo kyrka kostade 10 miljoner kronor. Församlingen kan få kyrkoantikvarisk ersättning med upp till 75 procent av kostnaderna om man renoverar K-märkta kyrkor, men får stå för resten själv.