Högt förtroende för Sveriges bönder

Sveriges bönder
Margareta Malmquist (LRF Sörmland) och Per Willén (LRF Örebro) skriver på för 5050 till 2020.
Konsumenterna litar på Sveriges bönder. Nio av tio har mycket eller ganska stort förtroende för att jordbrukarna i Sverige producerar bra mat. Förtroendet är även högt för bonden när det gäller att bidra till ett hållbart samhälle, och som samhällsaktör.

De 1000 tillfrågade konsumenterna som deltog i Ipsos-undersökningen om Sveriges bönder fick ta ställning till påståenden inom tre områden: Förtroendet för bonden generellt, bondens roll ur miljö- och hållbarhetsperspektiv samt bonden som livsmedelsproducent.

Resultatet visade att konsumenterna hyser högt förtroende för landets jordbrukare inom alla tre områden.

  • 74 procent tycker att Sveriges bönder har mycket eller ganska stor betydelse för Sveriges ekonomi och välstånd.
  • 71 procent tycker att Sveriges bönder bidrar till ett mer hållbart samhälle och lägre klimatpåverkan.
  • 88 procent av de tillfrågade värderar råvaror och mat från Sveriges bönder mycket eller ganska högt.

– Vi är mycket glada över att konsumenterna förstår värdet av vårt hållbara och långsiktiga arbete med att producera svenska råvaror av hög kvalitet, säger Margareta Malmquist som är regionordförande i LRF Södermanland.

Bara inom ett område märks en viss försvagning av konsumenternas förtroende för svenska lantbrukare, det är inom området klimat och hållbarhet. Även om 71 procent tycker att svenska bönder bidrar till ett hållbart samhälle och lägre klimatpåverkan så är det en nedgång med 5 procentenheter jämfört med förra årets undersökning.

LRF Södermanland är ett av föregångslänen i Sverige när det gäller övergång till fossilfritt i och med att man antagit Fossilfritt Sveriges utmaning om att minst 50 procent av medlemmarna ska köra sina traktorer på minst 50 procent fossilfritt redan 2020.

– 5050 till 2020 är ytterligare ett bevis till konsumenter och politiker att Sörmlands lantbrukare är i framkant när det gäller att ta ansvar för klimat och hållbarhet, säger Margareta Malmquist.