Ny park vid Balsta

Balsta
Bilden föreställer en annan park

Det byggs en ny park vid Balsta, som ska stå klar i början av oktober. En ringlande vattenled, broar, ett gångstråk och en vattenspegel är en del saker som kommer att finnas i parken.

Det finns två syften med parken, dels ska den vara ett friluftsområde för allmänheten. Men även en biologisk anledning, genom både rening och fördröjning av vatten. Vattenleden byggs också ihop med Eskilstunaån, vilket reducerar översvämningsrisken.

Kommunen räknar även med att djurlivet kommer att öka.