Mats Beskow ny HR-direktör på Eskilstuna kommun

Mats Beskow
Mats Beskow
Mats Beskow blir ny HR-direktör i Eskilstuna kommun. Det står klart efter att rekryteringsprocessen nu är avslutad. Mats kommer närmast från en tjänst som HR-direktör i Region Västmanland. Han börjar i Eskilstuna kommun den 1 november.

– Jag är mycket glad över att vi har rekryterat Mats Beskow som HR-direktör. Mats har en lång och gedigen erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete från offentlig verksamhet och det privata näringslivet där han också har arbetat internationellt.

Jag ser att hans kompetens passar väl in när vi nu ska ta nästa steg i att utveckla ledar- och medarbetarskapet i kommunkoncernen, säger kommundirektör Pär Eriksson.

Mats Beskow är 56 år gammal, socionom i botten och har sina rötter inom HR-området. Han har arbetat brett med verksamhetsutveckling och styrningsfrågor.

Mats Beskow har de senaste tio åren verkat i den offentliga sektorn inom statlig- samt landsting/regional verksamhet, bland annat i olika ledande befattningar inom Försäkringskassan.

Dessförinnan arbetade han under flera år på IBM med olika svenska, nordiska och europeiska uppdrag, varav några år på företagets europeiska huvudkontor då han också var bosatt i Paris med sin familj.

– Eskilstuna är i en spännande fas i sin utveckling som stad och som organisation har Eskilstuna kommun ett gott rykte, inte minst genom långsiktigt arbete med utveckling och ledarskap. Det ska bli mycket roligt att stödja den utvecklingskraft som finns hos alla kompetenta medarbetare och chefer. Likaså vill jag bidra till de utmaningar som finns, bland annat kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa. Jag räknar med att lära mig mycket om hur en kommun fungerar och hur en stad byggs, säger Mats Beskow, tillträdande HR-direktör.

Ingrid Sköldmo är tillförordnad HR-direktör till dess att Beskow börjar sin tjänst.