Kondomanvändning från norr till söder: Här har svenskarna säkrast sex

kondomKondom är det vanligaste preventivmedlet bland svenskarna. En av fyra uppger att de väljer den för att skydda sig under sexakten. Men hur skiljer sig egentligen kondomanvändningen i vårt avlånga land? 

De flesta svenskar har sex någon gång i veckan. Mest liggs det i huvudstaden. Varannan stockholmare uppger nämligen att de har sex en gång i veckan eller mer. I norra Sverige liggs det lite mindre, 45 procent av norrlänningarna har sex någon gång i månaden eller mer sällan. Det visar RFSUs nordiska undersökning Kådiskollen som GfK Norm genomfört.

Även om stockholmarna har mest sex har boende i norra Sverige säkrast sex. Norrlänningarna är nämligen bäst i landet på att använda kondom. Så många som 25 procent uppger att de alltid eller ofta använder gummi för att skydda sig under sexakten. Nära en tredjedel använde dessutom det populära preventivmedlet vid senaste sextillfället. Sämst på kondomanvändning är de boende i Skåne, Halland och Blekinge. Där uppger endast 15 procent att de främst använder preventivmedlet. I södra Sverige anser dessutom flest, 53 procent, att det inte är lika skönt att ha sex med kondom.

Andra nackdelar som svenskarna ser med kondomen är att man inte kan vara lika spontan och att det är ett jobbigt avbrott i sexakten. Den främsta fördelen med att använda kondom är att slippa behöva oroa sig över att bli smittad av en könssjukdom, det uppger hela 60 procent av svenskarna. Något som främst stockholmarna värderar högt då drygt två av tre av de boende i huvudstaden uppger detta. Att det skyddar från graviditet är en annan fördel som också värderas högt.

Topplista! Här bor svenskarna som är bäst på att använda kondom
1 Norra Sverige 25 %
2 Stockholm 23 %
3 Norra mellersta Sverige 19 %
4 Södra mellersta Sverige 18 %
5 Skåne, Halland och Blekinge 15 %

 


Om Kådiskollen 2016
Kådiskollen 2016 baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning som har genomförts av undersökningsföretaget NORM (Norm Research & Consulting AB) på uppdrag av RFSU. Undersökningen genomfördes online, i januari 2016. Urvalsramen för respondenterna är boende i Sverige, Norge, Finland och Danmark mellan 15 och 65 år, som haft sex minst en gång.

Undersökningen är riksrepresentativ och representerar ett genomsnitt av befolkningen för den aktuella målgruppen. Totalt deltog 4 260 personer i undersökningen, varav 1 062 från Sverige.