Eskilstunaborna får tycka till om kommunen

tycka till om kommunenJust nu genomför Statistiska Centralbyrån i samarbete med Eskilstuna kommun den årliga medborgarundersökningen. Enkäten går i dagarna ut till 2 200 invånare som slumpvis valts ut för att tycka till om kommunen och dess service.

Hur är det att bo i Eskilstuna kommun? Hur är skolan, äldreomsorgen, gator, vägar och kommunikationer? Hur är möjligheterna till natur- och friluftsliv och hur är utbudet av kultur? Hur fungerar medborgarinflytande och möjligheten att påverka?

– Det är exempel på frågor som vi vill ha svar på för att fortsätta utveckla service och tjänster för invånarna. Medborgarundersökningen hjälper oss att förstå vad vi är bra på och vad vi behöver förbättra. Det är en del i demokratiarbetet, säger Anne Levirinne, kommunstrateg med ansvar för kvalitetsfrågor.

Förra årets undersökning visar att invånarna har ett högt förtroende för kommunens verksamheter. Bemötande, tillgänglighet och miljöarbete har förbättrats mest jämfört med tidigare undersökningar. Däremot upplever invånarna att tillgången på bostäder, trygghet och möjligheten till inflytande och påverkan kan bli bättre.

– Det är exempel på områden som vi jobbar med att förbättra. Vi ser att bostadsbyggandet ökar och att många aktiviteter görs för att öka tryggheten, säger Anne Levirinne.

Det är nionde året i rad som SCB tillsammans med kommunen genomför undersökningen. Mer information och årets undersökning finns på eskilstuna.se/medborgarundersokning. Där finns också förra årets undersökning i sin helhet.