Eskilstuna kommun upprättar Lex Sarah efter ung flickas självmord

Lex Sarah
Personen på bilden har inget med texten att göra.
I söndags hände det som inte får hända. En 14 år ung flicka i Eskilstuna kommuns vård valde att avsluta sitt liv. Flickans tragiska livsöde, som det tidigare rapporterats om i media, började redan när hon omhändertogs vid ett års ålder. Efter det omplacerades hon över 30 gånger på olika vårdenheter.

Eskilstuna kommun lämnar nu över till en extern part att utreda sitt agerande både i ärendet och i utförandet av vården. Flickans fall utreds sedan tidigare av IVO (Inspektionen för vård och omsorg), en utredning som fortfarande pågår.

– Vi är skakade. Vi skapade en unik lösning med fler samverkansparter, både interna och externa. Trots det har vi inte lyckats, säger Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef på Socialförvaltningen.

Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen upprättar nu en rapport enligt Lex Sarah. Utredning kommer genomföras av en stadsjurist på kommunledningskontoret. Om utredaren bedömer att det finns en påtaglig risk för, eller att det förligger ett allvarligt missförhållande kommer en anmälan enligt Lex Sarah skickas till IVO för bedömning.

– Vi vill ha en utredning från en extern part. Det är viktigt att vi får en grundlig genomgång av helheten, säger Johan Lindström, förvaltningschef på Vård- och omsorgsförvaltningen.


Relaterat

Allvarliga systemfel bakom vården av 14-åringen
Aftonbladet Nyheter