Aurora 17 – Så påverkas Eskilstuna av Försvarsmaktens övning

Aurora 17
Foto: Jorchr

Mellan 11 och 29 september genomför Försvarsmakten en stor övning i Sverige, kallad Aurora 17. Den som bor eller verkar i Eskilstuna kan komma att se militära förband eller höra hur stridsflygplan flyger över staden, dock planeras inga synliga stridsövningar i Eskilstuna.

Målet med Aurora 17 är att bygga ett starkare försvar och att lättare kunna möta ett angrepp mot Sverige. Övningen genomförs i luften, på marken och till sjöss. Det sker framför allt i Mälardalen, Göteborgsregionen och vid Gotland.

Så påverkas Eskilstuna av Aurora 17:
  • Förband kommer bo i Eskilstunatrakten.
  • Tunga fordon kommer finnas i och kring Eskilstuna.
  • Trafiken kan eventuellt påverkas när fordon och förband förflyttar sig, men försvaret har för avsikt att göra detta nattetid.
  • Luftburna förband kommer tidvis finnas i luftrummet över Eskilstuna och kan komma att använda Kjula flygplats.

De som bor eller verkar i Eskilstuna behöver inte bli förvånad eller känna oro om de ser personal från Försvarsmakten eller deras fordon. De tillhör övningen. Inga synliga stridsövningar genomförs i Eskilstuna.

Det är Försvarsmakten som har ansvaret för informationen kring Aurora 17.
På Försvarsmaktens sida kan du läsa mer om övningen.

Här hittar du en karta som visar var i landet som övningen genomförs.

Eskilstuna kommun kommer ge generell information om hur övningen påverkar Eskilstuna samt informera allmänheten via sin hemsida och sociala medier om något oförutsett inträffar till följd av Aurora 17.