Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

kompetenscentrumSexuellt våld och våld i nära relationer är ett växande problem i vårt samhälle. Nu vill landstinget samordna arbetet mot detta med ett kompetenscentrum i Sörmland.

– Det har funnits i pipen ett tag och nu fanns det förutsättningar, då slog vi till, säger Fredrik Lundgren (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd till SVT Nyheter.

I dagsläget finns det redan en mottagning för människor som utsatts för sexuellt våld. Det bedrivs också utbildningar för landstingets personal om våld i nära relationer. Nu är förhoppningen att kunna samordna dessa verksamheter med ett kompetenscentrum. Ett särskilt team med läkare, kurator och sjuksköterska sätts även ihop för att jobba med utsatta barn.

– Barn som lever i en miljö där en av föräldrarna är utsatt för våld är också offer, säger Ing-Marie André, mångfaldsstrateg på landstinget till SVT.

Mälarsjukhuset i Eskilstuna blir basen i Sörmland för detta kompetenscentrum, men tanken är även att några tjänster ska finnas på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm samt på Nyköpings lasarett.

– Det här är ett komplext område, nu samordnar vi den kompetens som vi har, säger Ing-Marie André.

Källa: SVT Nyheter