Ungdomar allt sämre på ordförståelse

ordförståelseUngdomar idag har blivit allt sämre på ordförståelse för svenska svåra ord enligt en ny undersökning från Uppsala och Lunds universitet, skriver SVT Nyheter.

Enligt undersökningen är det en dramatisk minskning i ordförståelse, och det gäller vanliga ord som förs i offentliga samtal eller förekommer i pressen.

– De unga kanske har svårare att förstå den typ av språkbruk som är viktig vid universitetsstudier eller för att vara en aktiv samhällsmedborgare och förstå vad man talar om i politiken. Detta säger Anna W Gustafsson, docent vid Lunds universitet och en av forskarna bakom studien till SVT.

I studien ingår svar från från ordförståelsedelen av högskoleprovet mellan 2000 och 2011. Forskarna ser ett tydligt samband mellan den minskade ordförståelsen och den minskade läsningen av papperstidningar. Vad som är anmärkningsvärt är att det är ord med svenskt eller germanskt ursprung som tappat mest i förståelse. Det kan vara ord som pådrag, tjänlig och varsko.

Ser man istället till ordförståelsen för ord med latinsk eller engelskt ursprung är den kvar på samma nivå, eller bättre. Det kan röra sig om ord som entrepenör, progressiv och hybrid.

Forskarna hoppas nu att deras studie ska få spridning och lyftas inom skolväsendet, så att lärarna kan jobba aktivt med problemet. De menar att förvisso förändras språket med tiden, men inte så snabbt. De hävdar vidare att såna ord som tappat i förståelse är ord som fortfarande behövs i samhället.

Källa: SVT Nyheter