Eva Hild och Éva Mag på Eskilstuna konstmuseum

16 september öppnar en stor utställning med konstnären Eva Hild på Eskilstuna konstmuseum. Samtidigt med denna öppnas en tillfällig ateljé för konstnären Éva Mag, och erbjuder för första gången besökarna en möjlighet att ta del av en konstnärlig process.

Verk av Eva Hild.

Eva Hild om sitt konstnärskap:
”Något som inspirerat mig mycket är tomrum och frågan hur tomrum ska kunna gestaltas. Under många år fungerade de inre luftvolymerna jag arbetade med i skulpturerna som en kontrast till det yttre tryck och kaos jag upplevde i allt som hände runtomkring mig. Jag använde mig mycket av den spänningen.

I dag är jag tillbaka i den ursprungliga frågan: hur kan ett tomrum gestaltas? Och det handlar inte om tomhet, om något som är uttömt, utan om rum. Tomrummet har en volym.”
– Ur utställningstexten En annan rörelse, skriven av Love Jönsson.

Eva Hilds utställning pågår till och med 7 januari 2018.

Verk av Éva Mag.

Éva Mag får uppdrag #3 i satsningen Konst + friluftsliv = sant
Konstnär Éva Mag är den tredje i raden av konstnärer som fått i uppdrag av Eskilstuna kommun att arbeta fram ett förslag på offentligt konstverk i friluftsområdet Vilsta. Éva Mag påbörjar nu sitt uppdrag och förslaget kommer att arbetas fram i workshoppar tillsammans med elever från Hälsa, vård och omsorg på Rinmangymnasiet.

Éva Mags arbete på museet pågår till och med 20 oktober 2017 och hennes offentliga konstverk planeras invigas i maj 2018.