Betydligt fler förtidsröster i årets kyrkoval

förtidsröster i årets kyrkoval
Betydligt fler förtidsröstar i Eskilstuna församling i årets val än i 2013.

Antalet förtidsröster i årets kyrkoval i Eskilstuna församling har hittills ökat med 26 procent, jämfört med valet 2013. Nu stiger spänningen inför uppräkningen av rösterna måndag den 18 september, dagen efter valdagen. Hoppet är att flera har röstat i kyrkovalet, något som skulle stärka demokratin i Svenska kyrkan.

Bedömningen som görs i Eskilstuna församling är att ökningen av förtidsrösterna sannolikt inte beror på att flera väljer att förtidsrösta i stället för att rösta på valdagen. Bedömningen är att valdeltagandet sannolikt blir högre i år än i 2013, dock är det svårt att uppskatta hur stor ökningen kommer att bli. Svaret kommer på eftermiddagen måndagen den 18 september.

Kan man inte rösta på valdagen den 17 september, kan man alltså förtidsrösta i stället. Det är en möjlighet som många har utnyttjat. I kyrkovalet 2013 kunde man förtidsrösta under en period på 9 dagar inför valet. I årets val började perioden för förtidsröstning måndagen 4 september och fortsätter ända tills valdagen. Om man inte är hemma på då, kan man förtidsrösta i kyrkan på orten där man befinner sig.

Tisdagen den 12 september, alltså den nionde dagen in i perioden, hade 363 personer tagit sig till Fors församlingshem och lämnat sin röst. Det innebär att förtidsröstningen har ökat med 26 procent i årets kyrkoval, jämfört med samma period i valet 2013. Förtidsröstningen fortsatte att ligga på en hög nivå onsdag och torsdag.