Späckade dagar om dyslexi på den årliga mässan

dyslexi
Foto: E Hedberg

Den 20 och 21 oktober ordnar Dyslexiförbundet sin årliga mässa. På programmet står föreläsningar, workshops och utställningar. Allt med fokus på hur vi kan underlätta vardagen för personer med dyslexi. Mässan äger rum på Högskolan i Gävle.

– Mässan erbjuder en unik möjlighet att få se bredden av de stöd och verktyg som finns för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter, säger mässorganisatör Inger Rålenius.

Till Gävle kommer ett 50-tal utställare och 40 föreläsare. Bland de mest omtalade är youtube-komikern Hampus Hedström, som har mer än 200 000 följare på sin kanal. Han skämtar om det mesta, även sin egen dyslexi. Om den ska han berätta på lördagen. Det är också Hampus som delar ut årets Dyslexipris.

Den som vill veta mer om arbetet i en kommun med mycket goda skolresultat ska lyssna på Getrud Ek, seniorkonsult från Helsingborg. Hon är en av personerna bakom Helsingborgsmodellen, som bland annat innebär att elever med läs- och skrivsvårigheter får likvärdiga förutsättningar att lyckas som andra elever. Getrud Ek föreläser på lördagen.

Övriga föreläsare är bland andra:
  • Anita Hjälme, forskare med lång erfarenhet från området läs- och skrivsvårigheter. Anita startade dyslexilinjen på Komvux i Gävle.
  • Idor Svensson, docent från Linnéuniversitetet, delar med sig av sin forskning om appar och andra verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter.
  • Gunnar Sjöberg, lektor vid Umeå universitet, föreläser om matematiksvårigheter.
  • Föreläsarduon Dysse består av Petra Nylén och Niklas Nilsson. Möt dem i en intensiv och rolig föreläsning om livet som ”dysse”.
Mässans öppettider:

Fredag 20 oktober kl 9.00 till 18.00
Lördag 21 oktober kl 9.00 till 15.00

Läs mer om mässan på www.dyslexi.org