Sveriges första fullskaliga rening av läkemedelsrester i avloppsvatten

Rebecka Hovenberg, miljöminister Karolina Skog och Anna Lövsén vid invigningen i Linköping. Foto: Anders Jonsson

Den 4 september invigdes Sveriges första fullskaliga rening av läkemedelsrester i avloppsvatten av miljöminister Karolina Skog. Vattnet renas med hjälp av ozon och det nya reningsteget tar bort mer än 90 procent av läkemedelsresterna som finns i avloppsvattnet som kommer till Nykvarnsverket i Linköping.

– Tekniska verkens anläggning är en förebild som vi hoppas att flera kommuner ska inspireras av och ta efter. I nästa års budget finns ett stöd som gör det möjligt för andra kommuner att få delfinansiering till att investera i läkemedelsrening.

– Dessutom kommer ett helt nytt nationellt kunskapscentrum att starta upp nästa år, som ligger under Läkemedelsverket, där kunskaper om hur läkemedel påverkar miljön, och metoder för att minska utsläppen av läkemedel ska samlas, sa miljöminister Karolina Skog när hon invigningstalade under förmiddagen.

Den största mängden läkemedelsrester hamnar i avloppsvattnet när de utsöndras från kroppen, inte genom att oanvända läkemedel slängs i toan. Substanserna är ofta svåra att bryta ned för att kunna stå emot den sura miljön i magsäcken, vilket också gör det svårt att bryta ned dem i de befintliga processtegen på reningsverket.

Med det nya reningssteget på plats kommer majoriteten av substanserna att kunna renas bort ur avloppsvattnet på ett mycket effektivt sätt.