Forskarnas beräkningar påvisar förestående polvändning

polvändningEnligt forskarnas beräkningar så går jorden mot en så kallad polvändning. Jordens magnetfältet som skyddar mot kosmisk strålning kan vara på väg att kollapsa. Om den skyddande skölden runt atmosfären försvinner så kan extremt energirika och dödande partiklar ta sig igenom och ned till jordens yta. Det är oron i jordens flytande kärna som tyder på att jordens magnetiska nord- och sydpol är på väg att byta plats.

Att förvänta är att en polvändning kommer att leda till en 500 år lång period då jorden är utan magnetfält. Planeten blir då oskyddad mot dödlig strålning från rymden, och det betyder i sin tur väldigt allvarliga konsekvenser för sårbara människor och elektronik. Är det verkligen möjligt att jordens magnetiska poler så drastiskt kan skifta plats?

Svaret är ja. Det är inte första gången det inträffar. I slutet av 1950-talet började forskarna komma underfund med att polvändning sker i genomsnitt en gång vart 200 000:de år.

Källa: natgeo.se, wikipedia.se

Läs mer på nedan länkar:

http://natgeo.se/rymden/jorden/kaos-i-magnetfaltet-hotar-allt-liv

https://sv.wikipedia.org/wiki/Polomkastning