Kommunens demokratipris 2017 tilldelas Mathias Ståhle

demokratipris
Mathias Ståhle får kommunens demokratipris. Foto: Marie Bremberg/Eskilstuna-Kuriren
Eskilstuna kommuns demokratipris 2017 tilldelas Mathias Ståhle, journalist på Eskilstuna-Kuriren för arbetet med att sätta ljuset på trollfabriken Granskning Sveriges obehagliga verksamhet. Årets hedersomnämnande tilldelas Patrik Johansson som genom 3D-modeller skapar en enklare förståelse för Eskilstunas fysiska utveckling.

Kommunens demokratipris tilldelas en organisation, ett företag eller enskild person som genom sitt handlande bidragit till att på ett positivt sätt utveckla demokratin i Eskilstuna kommun. Hedersomnämnandet går till en aktör inom Eskilstuna kommunkoncern. Kommunstyrelsens presidium har utgjort jury för utnämnandet.

Motivering, demokratipriset
Eskilstuna kommuns Demokratipris 2017 tilldelas Mathias Ståhle, journalist på Eskilstuna-Kuriren för sin granskning av en trollfabrik.

Nättroll, hot och hat på nätet och spridandet av alternativa fakta har blivit ett hot mot vårt demokratiska samhällsbygge. Journalister, bloggare, politiker och andra ska skrämmas till tystnad. 2017 satte Mathias Ståhle, och Eskilstuna-Kuriren, ljuset på trollfabriken Granskning Sveriges obehagliga verksamhet och gav oss tidningsläsare kunskap om hur trollfabriken fungerar. En fri press och modiga journalister, som Mathias, är en förutsättning för en fungerande demokrati.

demokratipris
Patrik Johansson får Eskilstuna kommuns hedersomnämnande.

Motivering, hedersomnämnandet
Eskilstuna kommuns hedersomnämnande 2017 tilldelas Patrik Johansson för sitt arbete med 3D-modeller.

Att förstå hur en karta eller ritning visar hur verkligheten ser ut, eller kommer att förändras, kan vara svårt. Patrik Johansson har under flera år utvecklat en modell i 3D som visar Eskilstuna i förändring. Genom 3D-modeller i trä, plast eller på internet skapas en enklare förståelse för Eskilstunas fysiska utveckling.

Genom modiga diskussioner, öppenhet samt välkomnande och inkluderande föreläsningar har Patrik ökat demokratin genom att föra dialog med Eskilstunabor i olika åldrar och med skiftande bakgrund om hur de önskar att staden ska utvecklas.

Demokratipriset och hedersomnämnandet delades ut den 23 september av Ann-Sofie Wågström, kommunfullmäktiges ordförande, i samband med mässan Eskilstuna inspirerar.