Kemiska produkter i Eskilstunas butiker kontrolleras

Kemiska produkter
Faropiktogram enligt CLP består av en svart symbol på en kvadrat med vit botten och röd ram ställd på spetsen.
Efter den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s så kallade CLP-förordning. I höst ska miljökontoret i Eskilstuna kommun kontrollera att reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen anordnar.

CLP-förordningen innehåller regler för farlighetsklassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som säljs vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte finnas till försäljning. CLP-märkningen känner du lätt igen på de nya symbolerna (faropiktogrammen), som har vit bakgrund med röd ram.

Hela distributionskedjan, det vill säga tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare, ansvarar för att produkterna är rätt märkta enligt CLP-förordningen och att märkningen är på svenska. Det finns även förpackningsregler i förordningen som är viktiga att känna till för butikerna, till exempel när en förpackning ska vara försedd med barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning.

Kemiska produkter som används på arbetsplatser behöver inte märkas om förrän senast den 1 juni 2019. Produkter hemma hos privatpersoner behöver inte märkas om så länge de används för privat bruk och inte säljs vidare.


Bakgrund
Eskilstuna kommun deltar i ett nationellt tillsynsprojekt tillsammans med ungefär 150 andra kommuner. Under inspektionerna i handeln kommer miljökontoret att kontrollera följande:

  • Att alla kemiska produkter som kräver faromärkning är märkta enligt CLP-förordningen.
  • Att faromärkningen är på svenska.
  • De butiker som ska inspekteras kommer att kontaktas av miljökontoret inför besöket.