Eskilstuna kommun klättrar i näringslivsrankningen

Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatetEskilstuna förbättrar sin placering i Svenskt näringslivs rankning av företagsklimatet i Sverige. Kommunen klättrar 58 placeringar och kommer på plats 152 och blir därmed årets klättrare i Södermanland.

– Jag är otroligt glad att näringslivets och majoritetens gemensamma arbete för att förbättra näringslivsklimatet nu börjar ge klara resultat. I år har det hänt väldigt mycket som visar på att det går åt rätt håll. Vi har arbetat fram en Affärsplan tillsammans, flera större företag har valt att etablera sig i Eskilstuna och nu lyfter vi i rankningen. Det är bevis på att vår näringslivspolitik går i rätt riktning, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Eskilstuna förbättrar sin placering på samtliga tolv områden. Den största förbättringen syns i rankningen för skolans attityder till företagande som ökar med 152 placeringar. Även medias attityder, service till företagen, kommunens konkurrens med företag och tillämpning av lagar och regler förbättras rejält.

En bidragande faktor till det stärkta företagsklimatet är kommunen och näringslivets gemensamma arbete med Affärsplan Eskilstuna.

– Det är glädjande att vi klättrar i företagsrankingen. En stor anledning är det interna arbete som kommunen har gjort för att förbättra sin dialog till företagare. En annan orsak är självklart Affärsplan Eskilstuna, tjänstemännens och näringslivets naturliga arena för att mötas, säger Niklas Edmark, tf näringslivsdirektör.

Det finns trots stor ökning vissa delar som kommunen behöver prioritera för ökad företagssamhet. Det handlar framförallt om ökad förståelse för näringslivets behov, snabbare handläggningstider samt ännu bättre service till företagen.

Under 2017 påbörjas ett arbeta för att förbättra servicen till företagen. Det handlar framförallt om att skapa bättre kontaktvägar för företagare samt förenkla de tjänster kommunen erbjuder näringslivet.

Inte lika bra som toppåret 2004, men det går åt rätt håll.

Här hittar du Svenskt näringslivs ranking.