Matematik för nöjes skull

Matematik
Kugghjul med symbolerna €, >, < samt =

Unga matematiker är tävlingen som stärker gymnasielevernas bild av ämnet matematik. Indelade med tre personer i varje lag får eleverna lösa uppgifter om bland annat geometri, sannolikhetsberäkning, hastighet och tidsuträkningar. Upplägget är rekreativt utformat, det vill säga matematik för nöjes skull. Ungdomarna kan därmed lättare relatera till uppgifterna och upptäcker samtidigt att matematik är både roligt och stimulerande.

– Unga Matematiker är ett inspirerande och bra projekt som går hand i hand med våra bankers fokus på lärande för barn, ungdomar och unga vuxna. Att inspirera ungdomar att öka sina kunskaper i matematik på ett roligt sätt ökar dessutom ungdomars färdigheter i och förståelse för sin egen privatekonom. Det anser Peter Almroth, vd för Sparbankstiftelsen Nya, och Olle Andersson, bankchef Swedbank, som tillsammans med Sparbanksstiftelsen Rekarne och Mälardalens högskola (MDH) arrangerar tävlingen.

– Sparbankstiftelsen Rekarne är gärna med och stöttar utbildning och forskning. Att därför stödja tävlingen Unga matematiker känns självklart. Kan tävlingen stimulera gymnasieungdomar att satsa på ämnet matematik är det väldigt bra säger, Kerstin Ehn, stiftelsens ordförande.

– För att öka intresset för matematik och samtidigt stimulera till logiskt tänkande är tävlingen Unga matematiker utformad så att alla ungdomar ska kunna delta och hitta glädje i matematiken. Vi vänder oss alltså inte enbart till de ungdomar som har de högsta betygen. Viktigt är också att det är en lagtävling så att samarbetet i en grupp kommer i fokus, säger Bo Wahlqvist, som är ansvarig för tävlingen vid MDH.

Finalen avgörs på MDH i Västerås lördagen den 30 september klockan 9:00 i sal Lambda.