Vinnarna av Eskilstuna kommuns jämställdhetspris 2017

Eskilstuna kommuns jämställdhetspris 2017
LAVA-gruppens Lisa Björling, Pia Zetterman och Emma Younis tog hem årets jämställdhetspris. Nätverket Män i förskolan, här representerat av Gustaf Deticek Svensson och Jaime Aqvirre, fick motta årets hedersomnämnande. På bilden syns även Lisa Friberg, jämställdhetsberedningens ordförande.
LAVA-gruppen på Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset tilldelas Eskilstuna kommuns jämställdhetspris 2017. Årets hedersomnämnande tilldelas nätverket Män i förskolan.

Eskilstuna kommuns jämställdhetspris och hedersomnämnde delades ut i samband med Bemötandedagarna på Mälardalens högskola den 4 oktober. Jämställdhetspriset med prissumman 10 000 kronor tilldelades LAVA-gruppen (Lära Av Varandra) på Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset. Gruppen består av barnmorskorna Lisa Björling, Emma Younis och Pia Zetterman som tillsammans utvecklat en serie informationsfilmer om förlossningsvård och vårdrutiner på flera språk.

– Det är jättekul att vårt arbete kring olika kulturer uppmärksammas, vi är så stolta och glada! Vi startade LAVA-gruppen år 2015 eftersom det fanns ett behov av kunskap om olika kulturella perspektiv. Kunskap underlättar möten. Filmerna vi utvecklat gör det enklare för våra patienter att få till sig information, vilket också underlättar vårt dagliga arbete på barnmorskemottagningen, BB, förlossningen och i föräldragrupper, säger Lisa Björling.

2017 års hedersomnämnande tilldelas nätverket Män i förskolan som arbetat i många år för att öka andelen män som arbetar i förskolan.

– Det är väldigt roligt att betydelsen av manliga pedagoger i förskolan uppmärksammas på ett så hedervärt sätt. Vi har arbetat med frågan i många år i Eskilstuna och de senaste åren känns det som att frågan har aktualiserats och satsats på både nationellt och lokalt. Eskilstuna bidrar både genom vårt nätverk och genom det nya utbildningspaketet Jämställd förskola i samarbete med Mälardalens högskola, säger Gustaf Deticek Svensson, förskollärare på Berga förskola och kontaktperson för nätverket Män i förskolan.

Läs motiveringarna på eskilstuna.se/jamstalldhetspris