Vinterns vargjakt löser inte problemen anser Jägareförbundet

Vinterns vargjakt
Vinterns vargjakt är för snålt tilltagen menar Svenska Jägareförbundet. Foto Magnus Rydholm
För några dagar sedan beslutade fem länsstyrelser i mellersta Sverige om vinterns vargjakt. Den totala tilldelningen för jakt blev 22 vargar i fem olika revir. Nu går olika länsföreningar inom Svenska Jägareförbundet ut och kritiserar beslutet, de anser att tilldelningen är alldeles för snålt tilltagen.

Den svenska riksdagen har slagit fast att gynnsam bevarandestatus för vargen ska ligga inom intervallet 170–270 vargar, samt att koncentrationerna av varg – där stammen är som tätast – ska minska.

Jägareförbundet anser att vargstammen är större än vad riksdagen beslutat och att koncentrationerna inte har minskat sedan riksdagsbeslutet fattades 2013.

Trots att nya inventeringssiffor, med DNA-analyser, tydligt indikerar att vargstammen uppenbarligen är avsevärt större än vad tidigare inventeringsmetoder har visat syns inte detta i tilldelningsbeslut, eller hur länsstyrelserna avser att lösa problemet med förtätningarna i vargstammen. Detta menar Jägareförbundet visar på ett tydligt sätt att länsstyrelserna måste få större mandat och tydligare riktlinjer för hur vargstammen ska regleras och förtätningarna ska minskas från Naturvårdsverket.

De är medvetna om att länsstyrelserna har vissa regler att förhålla sig till och att deras uppgift att leva upp till intentionerna i riksdagsbeslutet inte är enkla. De länsvisa miniminivåerna är en sådan sak, som låser fast befintliga nivåer. Jägareförbundet vill att dessa tas bort och ersätts av miniminivå för hela förvaltningsområdet. Den förändringen skulle underlätta arbetet med att minska koncentrationerna där de är som störst anser dom.

Ambitionen om att leverera en regional vargförvaltning i enlighet med riksdagsbeslutet går åt rätt håll – men arbetet tar alldeles för lång tid anser Jägareförbundet. Därför tycker de att tilldelningen av vargar ökas – redan till vinterns jakt – och att särskild hänsyn i tilldelningen bör styras till områden där vargstammen är som tätast.

De länsföreningar inom Svenska Jägareförbundet som går ut med detta är:
Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Gävleborg, Södermanland, Uppsala och Stockholm