Förstärkt klorering av dricksvattnet

Förstärkt klorering av dricksvattnetRekommendationen från Eskilstuna Energi och Miljö för boende i stora delar av Eskilstuna att koka sitt dricksvatten kvarstår tillsvidare. Under fredagseftermiddagen beslutades om en förstärkt klorering av dricksvattnet. Denna insats påbörjades sedan under fredagskvällen.

– Vi tog nya vattenprover under fredagseftermiddagen, alltså innan kloreringen startade i ledningsnätet. Provsvaren visar en viss förbättring av vattenkvaliteten, vilket är positivt. Läget är stabilt och under kontroll. Vi ser att åtgärderna börjar ge resultat, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

Under helgen har den förstärkta kloreringen av vattnet samt spolningen av ledningsnätet fortsatt. Syftet med spolningen är att påskynda omsättningen av dricksvattnet i ledningsnätet.

Provtagning av dricksvattnet kommer ske löpande under denna vecka.