De tu blir ett – Eskilstuna och Västra Rekarne församling

församling
De tu blir ett – Eskilstuna och Västra Rekarne församling går samman i ett pastorat.
Eskilstuna församling och Västra Rekarne församling går samman i ett pastorat från 1 januari 2018. Det görs för att de två församlingarna ska få tillgång till varandras resurser. Eskilstuna församling kan komma att delas upp i flera mindre församlingar, men beslut om det har ännu inte fattats.

Det är kyrkorådet för det nya pastoratet som beslutar om en eventuell uppdelning av Eskilstuna församling. En arbetsgrupp under ledning av kyrkoherde Johan Hedlund har kommit med ett förslag om ramarna kring en ny organisation.

Många församlingar inom Svenska kyrkan läggs samman i pastorat på grund av att ekonomin inte räcker till. Att Eskilstuna och Västra Rekarne församlingar bildar ett pastorat, innebär att församlingarna får gemensamma resurser inom fastighetsunderhåll, ekonomi, marknadsföring, kommunikation och human resource. Inga uppsägningar är planerade.

Fördelarna med att dela upp församlingen i Eskilstuna  i mindre enheter är flera. Församlingarna i pastoratet kommer att bli ungefär lika stora och ha liknande resurser. De som besöker kyrkorna kommer att träffa i stort sätt samma medarbetare. Vi tror att många kommer att uppskatta att få ha samma präst i kyrkan när de gifter sig eller döper sitt barn. Kyrkan vill då även kunna verka utifrån medlemmarnas behov i de olika stadsdelarna.

– Inför ombildningen till ett pastorat började även vi se över hur vi kan förbättra oss som församling, för våra medarbetare, för våra medlemmar och församlingsbor. Våra insikter kommer bland annat från vad våra medarbetare har berättat i intervjuer, individuellt och i grupp, inför ombildningen till pastorat, säger kyrkoherde Johan Hedlund.

Förslaget handlar om att Eskilstuna församling delas upp i mindre enheter, men ledningen ska tillsammans med medarbetarna komma fram till hur många församlingar som ska bildas och vilka kyrkor som ska höra till vilka församlingar.

Eskilstuna pastorat kommer att vara verksam från 1 januari 2018. Om förslaget att Eskilstuna församling delas upp i mindre enheter antas, kommer den nya organisationen vara verksam från 1 januari 2019. Kyrkoherden är nu inne i en dialog med fackförbunden om organisationsförändringen.