Kulturmiljöer i Eskilstuna kommun inventeras

kulturmiljöer
Moa Andersson och Emil Bergsten från WSP
Mellan 10-11 och 17-18 oktober inventeras  kulturmiljöer i kommunen av ett par konsulter från WSP. Inventeringen är tänkt att bli ett underlag för ett nytt Kulturmiljöprogram för Eskilstuna kommun.

Genom kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har konsultföretaget WSP har fått i uppdrag att ta fram ett nytt Kulturmiljöprogram för Eskilstuna kommun. Som en del av arbetet genomförs flera inventeringar av kulturmiljöer i kommunen. I inventeringsarbetet ingår också att fotografera miljöerna. Kanske kommer du därför se dem under dessa dagar fotografera bostadshus, gator, trädgårdar, åkrar och ängar eller kyrkor.

Under hösten inventeras Eskilstuna, Torshälla, Skogstorp, Hällbybrunn och flera av kommunens fritidshusområden.

Inventeringarna utförs av Moa Andersson och Emil Bergsten från WSP. Företagsnamnet WSP står på deras bil och de har ett informationsbrev med sig, som förklarar deras uppdrag och innehåller kontaktuppgifter för den som har ytterligare frågor.


Bakgrund
Kulturmiljön är den del av kulturarvet som vi omges av rent fysiskt. Bebyggelse och landskap som formats av människors verksamhet genom årtusendena. Städer och byar, åkrar och ängar men också skogar och vattendrag.

Eskilstuna kommuns senaste kulturmiljöprogram ”Bygd att bevara” var färdigt 1988. Därefter har det gjorts en del mindre arbeten men inget som täcker hela kommunen. I år har vi inlett arbetet med ett nytt program, som kommer att bli klart under nästa år.

Här kan du läsa mer om kulturmiljöer och kulturmiljöprogram.