Lena från Eskilstuna är hemma från Peru – hjälpte 3184 medmänniskor att se bättre

Optiker utan gränser
Lena Neu, Optiker utan gränser i Peru 2017.

Lena som till vardags arbetar som optiker i Synoptiks två butiker i Eskilstuna kom nyligen hem från en hjälpresa till Peru med biståndsorganisationen Optiker utan gränser. Under nio dagar har Lena och elva kollegor rest runt med tusentals glasögon i bagaget för att hjälpa medmänniskor med synundersökningar och glasögon. Resultatet – 3184 peruaner ser nu bättre och får därmed helt nya förutsättningar att klara sitt arbete och gå i skolan.

– I Peru har vi mött en sån otrolig tacksamhet. Ser man inte kan man inte utföra sitt arbete ordentligt eller tillgodogöra sig skolan till fullo. Här kan verkligen ett par glasögon vara skillnaden mellan fattigdom och arbete, säger Lena.

Lena minns speciellt mötet med 16-åriga Nayele.
– Hon hade fått ett par glasögon genom Optiker utan gränser för tre år sedan och hennes mamma berättade att hon nämnvärt förbättrat sina studieresultat sedan hon fått hjälp med glasögon, säger Lena.

Inför resan skänkte svenska folket rekordmånga glasögon, hela 81 540 par samlades in under förra året via Synoptiks butiker runt om i landet. De glasögon som inte överlämnades i Peru går vidare till Vision For All, en svensk biståndsorganisation startad av John Godoy, som Optiker utan gränser samarbetar med.

Efter sju hjälpresor och 21 129 hjälpta medmänniskor planerar Optiker utan gränser redan nu sin åttonde resa våren 2018. Synoptik tar tacksamt emot begagnade glasögon och solglasögon i alla butiker året runt.

Fakta om världens syn
  • 285 miljoner människor beräknas ha nedsatt syn, 90 procent av dem lever i låginkomstområden.
  • 80 procent av alla synnedsättningar kan avhjälpas eller förebyggas och glasögon är fortfarande det bästa och mest tillgängliga hjälpmedlet för detta.
  • Grå starr är den vanligaste orsaken till blindhet i medel- och låginkomstländer. Grå starr kan förebyggas med solglasögon.
Optiker utan gränser i siffror

Optiker utan gränser har under åren samlat in cirka 260 000 glasögon. De som inte använts under resorna har skänkts vidare till Vision For All för att ingå i andra biståndsprojekt.
Totalt har Optiker utan gränser hjälpt cirka 21 000 medmänniskor att se bättre.
Av dem man hjälper är cirka 60 procent kvinnor. En majoritet har aldrig ägt ett par glasögon tidigare.


Relaterat

Optiker utan gränser hjälper människor i Peru att se bättre